Älä maksa aiheettomia laskuja!

Kesäaikaan hakemistopalveluiden aiheeton laskutus tunnetusti kiihtyy. Myös asiakkaitamme kiusaava Lex Perintä Oy jatkaa edelleen kyseenalaista perintätoimintaansa perien mm. Suomen Numerokeskus Oy:n, Infonor Oy:n ja Oy Scanria Ab:n palveluita koskevia kertaalleen kiistettyjä, aiheettomia laskuja.

Aluehallintovirasto on jo aiemmin käynnistänyt valvontatoimenpiteitä kyseistä perintätoimistoa kohtaan mm. sen menettelystä riitautetun saatavan perinnässä ja riitautetun saatavan trattaperinnässä, mutta toimintaa ei ole saatu loppumaan.

Aiheeton laskutus perustuu osaltaan siihen, että mikäli laskua ei riitauteta, se katsotaan aiheelliseksi ja voidaan siirtää perintään. Monet hakemistot myös jättävät irtisanomisilmoitukset ja reklamaatiot tarkoituksella huomiotta. Luottohäiriömerkinnän välttämiseksi onkin tärkeää, että laskut on aina reklamoitu asianmukaisesti.

Myös siinä tapauksessa, jos aiheettomasta laskusta tai sitä koskevasta perintälaskusta maksetaan edes osa, lasku katsotaan kokonaan aiheelliseksi ja tällöin myös loput laskusta on maksettava. Tämä on hakemistoille edullista, sillä mahdolliset perintäkulut maksaa aina asiakas. Maksamisen myötä yrittäjä myös katsotaan sitoutuneen palvelun sopimusehtoihin, ja näin ollen jatkuva sopimus on taas normaalisti voimassa. Epäilyttävien laskujen kanssa tuleekin olla tarkkana.

Autamme yrittäjiä tarvittaessa kaikissa aiheettomaan laskutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Vieritä ylös