SVVK:n synty

SVVK sai alkunsa vuonna 2008, jolloin perinteisessä mediassa, kuten lehdissä, painetuissa hakemistoissa, televisiossa ja radiossa mainostamisen rinnalle oli noussut uusi tulokas, internetmarkkinointi. Muutamassa vuodessa valtaviin mittasuhteisiin kasvanut internethuuma ja alalle tulleiden internethakemistojen määrän räjähtävä kasvu sekoittivat totaalisesti aiemmin hyvin vakaan markkinointikentän.

Lyhyessä ajassa internetiin ilmestyi kymmeniä ja sittemmin satoja erilaisia yrityshakemistoja, joihin yrittäjät lähtivät mukaan – osa vahingossa ja osa uusien asiakkaiden toivossa. Tilannetta mutkistivat hakemistopalveluiden kirjavat myyntipuhelut, joiden seurauksena moni yrittäjä päätyi huomaamattaan tai harhautettuna hakemistopalvelun asiakkaaksi. Lisäongelmia yrittäjälle aiheuttivat näkyvyyspalveluiden epäselvät laskutuskäytännöt, yrittäjälle epäedulliset sopimusehdot, palveluiden irtisanomiseen liittyvät hankaluudet sekä edellisistä syistä johtuvat tarpeettomat kulut. Internetmarkkinoinnin yrittäjille aiheuttamiin ongelmiin kyllästyneenä pieni joukko media-alalla vuosia toimineita yrittäjiä päätti aloittaa pioneerityön yrittäjien etujen ja oikeuksien puolustamiseksi.

Näin syntyi SVVK Suomen Verkkoviestintäkeskus. Yrityksen visiona oli tuoda asiantuntija-apua kaikille yrittäjille, joilla oli ongelmia internetmarkkinointiin ja sen aiheuttamiin lieveilmiöihin liittyen. SVVK olikin ensimmäinen taho, jonka tavoitteena oli rauhoittaa tilanne ja auttaa yrittäjiä ylikuumentuneen internetmarkkinoinnin aiheuttamien ongelmien käsittelyssä.

Vaikeuksien kautta voittoon

Heti Verkkoviestintäkeskuksen palvelun lanseerauksesta asti oli selvää, että osa yrityshakemisto- ja näkyvyyspalveluita tarjoavista toimijoista tulisi tekemään kaikkensa hankaloittaakseen Verkkoviestintäkeskuksen toimintaa.

Asiakkaansa valtakirjan valtuuttamana Verkkoviestintäkeskus saa oikeuden ajaa asiakkaansa etuja, kuten kartoittaa asiakkaan puolesta tämän internetmarkkinoinnin tilaa ja irtisanoa tämän toiveiden mukaisesti eri näkyvyyspalveluita päättymään sopimuskausien loppuun, jotta asiakas välttyisi ns. pakkojatkosopimuksilta. Usein näkyvyyspalveluiden sopimusehtoihin on kirjattu, että jos palvelua ei irtisanota 2-8 viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä, on yrittäjä velvoitettu maksamaan palvelusta myös seuraavana vuonna – halusi tai ei. Tämä on edelleen yksi suurimmista ongelmista, sillä yrittäjällä ei ole aikaa seurata, milloin mikäkin sopimus pitäisi irtisanoa, ja jatkosopimukset maksuineen tulevat yrittäjille usein epämiellyttävinä yllätyksinä. Näihin ongelmiin puuttumalla Verkkoviestintäkeskus on auttanut asiakkaitaan säästämään huomattavia summia rahaa. Säästöjä on tullut myös Verkkoviestintäkeskuksen reklamoidessa maksuvaatimuksia, jotka muutoin todennäköisesti olisivat langenneet yrittäjien maksettaviksi.

Edellä mainitut toimenpiteet otettiin luonnollisesti positiivisesti vastaan asiakasta rehellisesti ja asianmukaisesti palvelevien näkyvyyspalveluiden keskuudessa, mutta vastustus kyseenalaisin keinoin toimivilta tahoilta on alusta asti ollut suurta. Verkkoviestintäkeskuksen toiminta ja palvelut ovat kuitenkin alusta asti olleet juridisesti täysin päteviä, sillä asiakkaamme allekirjoittama valtakirja antaa Verkkoviestintäkeskukselle valtuudet käsitellä edellä mainittuja ongelmia.

Verkkoviestintäkeskuksen toiminnan ansiosta asiakkaitaan menettäneet palveluntarjoajat ovat laajamittaisesti täyttäneet internetin keskustelupalstoja ja foorumeita Verkkoviestintäkeskusta herjaavilla ja mustamaalaavilla kommenteilla. Tämä on ollut yksi tapa yrittää horjuttaa toimintaamme. Oman osansa tälle kentälle on tuonut myös alalla alkanut kilpailu, jossa useampi toimija myy yrityksille vastaavia palveluita kuin Verkkoviestintäkeskus ajamatta kuitenkaan välttämättä yritysten todellisia etuja. Me Verkkoviestintäkeskuksessa toivotamme kilpailun tervetulleeksi alalle, mutta samalla vaadimme kilpailijoiltamme myös rehtiä peliä ja aitoa halua auttaa yrittäjiä.

Toiminnastamme heijastuu aidosti halu auttaa suomalaisia yrittäjiä ja tästä kertookin osittain se, että toimintamme tuotto käytetään lähes kokonaisuudessaan tuottamiemme palveluiden toiminnallisuuksien parantamiseen ja uusien, asiakkaitamme helpottavien palveluiden kehittämiseen.

Tulevaisuus

Verkkoviestintäkeskuksen missiona on palvelun perustamisesta lähtien ollut asiakkaidensa liiketoiminnan tehostaminen ja asiantuntija-avun tarjoaminen ongelmissa, joita yrittäjä kohtaa jokapäiväisessä toiminnassaan. Yritysmaailmassa on kuitenkin elintärkeää kehittää toimintaa ja siten myös Verkkoviestintäkeskus luonnollisesti pyrkii pitämään kiinni alansa johtavasta markkina-asemasta kehittämällä tarjoamiaan palveluita jatkuvasti.

Verkkoviestintäkeskus kehittää jatkuvasti palveluitaan asiakkaidensa tarpeet huomioiden. Tavoitteenamme on jatkossakin tuottaa kattavia palveluitamme helpottamaan jokaisen yrittäjän päivittäistä elämää ja tekemään yrittämisestä helppoa ja hauskaa.

Vieritä ylös