Internethakemisto-, numero- ja rekisteripalveluita tarjoavia yrityksiä on nykyään lukuisia. Palveluntarjoajien määrän jatkuva kasvu sekä osittain kyseenalaiset toimintatavat, sopimus- ja laskutuskäytännöt ja myyntipuhelut ovat aiheuttaneet yrityksille monenlaisia ongelmia ja tarpeettomia kuluja. SVVKn palveluiden tarkoituksena on tarjota ratkaisuja hakemistopalveluihin liittyviin ongelmiin. Palveluvaihtoehdoissamme tarjoamme sekä kokonaisvaltaisia palveluratkaisuja että kohdennettuja yksittäispalveluita. Palveluidemme ydinsisältö koostuu seuraavista osa-alueista, joista räätälöidään kunkin asiakkaan tarpeiden mukainen palvelukokonaisuus.

Sähköisten hakemisto-, numero- ja rekisteripalveluiden irtisanominen asiakkaan puolesta yksilöidysti

Irtisanomme asiakkaamme markkinointistrategiaan kuulumattomat hakemistopalvelusopimukset päättymään sopimuskauden loppuun. Irtisanomisilmoitukset toimitetaan yksilöidysti asiakkaalle luodusta sähköpostisoitteesta, jolloin asiakkaalle jää dokumentti irtisanomisilmoituksen toimittamisesta.

Sähköisten hakemisto-, numero- ja rekisteripalveluiden irtisanominen valtakirjavaltuutuksella

Laajemmissa palvelukokonaisuuksissamme toimitamme irtisanomisilmoitukset hakemistopalveluille myös asiakkaalta saamamme valtakirjavaltuutuksen nojalla. Tällöin irtisanomisilmoitukset toimitetaan viikoittain koko sopimuskauden ajan.

Aiheettomien hakemistolaskujen reklamointi

Mikäli hakemistopalvelut laskuttavat asiakasyritystämme sopimuskautemme aikana, kehotamme asiakkaita toimittamaan saamansa laskut SVVKlle. SVVK reklamoi aiheettomiksi toteamansa laskut sekä riitauttaa tarvittaessa aiheettomat perintälaskut asiakkaan puolesta.

Suoramarkkinointikiellon asettaminen

Autamme asiakkaitamme myös ennaltaehkäisemään tulevia ongelmia, joita lukuisat myyntipuhelut ja suoramarkkinointi saattavat aiheuttaa. Asetamme asiakasyrityksemme puolesta hakemistopalveluille suoramarkkinointikiellon, jonka tarkoituksena on minimoida myyntipuheluiden määrä ja täten välttää mahdollisten uusien sopimusten syntyminen.


SVVKn palvelut perustuvat mm. henkilötietolain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain määrittelemiin seikkoihin suoramarkkinoinnin harjoittamisesta. Suora lainaus henkilötietolaista, jota sovelletaan yksityisten elinkeinonharjoittajien kohdalla:

30 § Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.”

202 § Suoramarkkinointi yhteisölle

Suoramarkkinointia yhteisölle saa harjoittaa, jollei tämä ole sitä nimenomaisesti kieltänyt. Yhteisölle on annettava mahdollisuus helposti ja ilman erillistä maksua kieltää yhteystietojensa käyttö jokaisen suoramarkkinointitarkoituksessa lähetetyn sähköpostiviestin, tekstiviestin, puheviestin, ääniviestin ja kuvaviestin yhteydessä. Suoramarkkinointia harjoittavan on selkeästi tiedotettava kieltomahdollisuudesta.

204 § Suoramarkkinoinnin vastaanottamisen estäminen

Käyttäjän pyynnöstä teleyrityksellä ja yhteisötilaajalla on oikeus estää 200, 202 ja 203 §:ssä tarkoitetun suoramarkkinoinnin vastaanottaminen.

Toimenpiteet on toteutettava huolellisesti, eikä niillä saa rajoittaa sananvapautta taikka luottamuksellisen viestin tai yksityisyyden suojaa enemmän kuin on välttämätöntä.

Vieritä ylös