SVVK on perustettu suomalaisten yrittäjien avuksi ratkaisemaan hakemisto- ja luettelopalveluihin liittyviä ongelmia.

SVVK:n palveluiden ansiosta yritys säästää rahaa: SVVK:n palvelusopimuksen on arvioitu säästävän asiakasyrityksen rahoja vuositasolla noin 500-2000 euroa asiakkaan hakemistosopimusten määrästä riippuen.

SVVK on alan ensimmäinen ja suurin toimija, joka on kehittänyt koko palvelukonseptin. SVVK tarjoaa asiakkailleen laajempia ja asiakaslähtöisempiä palveluratkaisuja kuin muut alan toimijat.

Jokaisella yrityksellä on luonnollisesti mahdollisuus irtisanoa omat hakemistosopimuksensa itse ja näin ollen myös itse perehtyä kunkin hakemistopalvelun voimassaoleviin sopimusehtoihin ja muihin käytänteisiin sekä mm. riitauttaa aiheettomiksi katsomansa laskut. Usein kuitenkin tämänkaltaisen prosessin hoitaminen vaatii yritykseltä huomattavia työtunteja, jotka ovat pois tuottavasta työskentelystä. SVVK:n palveluissa on kyse siitä, että edellä mainitut tehtävät annetaan hoidettavaksi taholle, jolla on aiheesta paras mahdollinen asiantuntemus ja tietotaito.

Osa SVVK:n palvelukokonaisuuksista perustuu valtakirjavaltuutuksen nojalla tehtäviin viikoittaisiin irtisanomisiin. Tällöin asiakkaan on allekirjoitettava ja palautettava valtakirja, joka mahdollistaa palvelun kokonaisvaltaisen toteutuksen. SVVK:n ja asiakkaan välinen sopimus syntyy kuitenkin aina puhelimitse, joten sopimuksen syntyminen ei ole riippuvainen valtakirjan palauttamisesta.

Kaikki SVVK:n kanssa solmitut sopimukset ovat määräaikaisia tai perustuvat kertaluontoiseen palveluun, eivätkä näin ollen edellytä erillistä irtisanomista.

Vieritä ylös